Digitala verktyg

YESbox erbjuder enkla, effektiva, digitala verktyg för att kontinuerligt jobba med fokuserade och  välmående medarbetare. Vi använder kombinerat verktyg för medarbetarsamtal, beteendekompetenser, pulsmätningar och drivkrafter både för individer och grupper. Dags att testa något nytt för att få nya resultat, undvika tidsfällor och börja digitalisera? Varför inte testa?

Jag vill testa verktygen!

 

Snabb diagnos oftare

Med hjälp av ny teknik, kunskap och forskning om beteenden, samt vår erfarenhet kan vi erbjuda prisvärda verktyg.  Vi brinner för den nya kunskapen och att fler kan skapa nytt och anamma det vi nu vet om oss människor. Mät och möts oftare så skapas nya samarbeten när ni bygger organisationer som presterar och samtidigt mår bra. Priset är rimligt från 30 kr/ medarbetare och månad.

Berätta vad det kostar!

 

Baserat på forskning

Det har kommit fram mycket ny spännande kunskap om vår hjärna, våra beteenden och våra känslor, de senaste 15 åren. Hur skapar ni lönsamma företag med hjälp av människor på långsikt? Dags att ta tillvara allas talang och sätta tydliga mål och gränser? Vill du träffas, diskutera och höra mer hur vi tänker? Ta en fika med oss eller signa upp dig för vårt nyhetsbrev!

Fika med oss!

 
 
 
 
 
 

Modern medarbetarundersökning

Vi mäter hur organisationen eller laget mår. Istället för att ställa många frågor mäter vi de viktigaste faktorerna och fokuserar på aktivitet och diskussion. Alla får svar direkt och kan snabbt vidta åtgärder för att öka prestation och produktivitet. 

Värdefulla medarbetarsamtal

Chefer får verktyg att förstå vad som är viktigt på riktigt för sina medarbetare och vad som driver dem, Samtalen blir tydligare och kommunikationen rakare där samarbeten gör att ni kan komma åt fler medarbetares förmågor. Arbetar vi med styrkor och individuella utvecklingssplaner kan vi använda talangerna på rätt ställen och nå både mål och lönsamhet.

Agera och nå målen

I individuella utvecklingsplaner eller grupphandlingsplaner är det möjligt att tydligt se vad som skall göras och prioriteras för olika grupper eller medarbetare. När alla medarbetare har tydligare handlingsplaner som tar hänsyn till drivkrafter och styrkor, blir vägen till målen enklare.

 
 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close