Människor kan utvecklas -> mät, tydliggör dialogen och följ upp för att nå resultat.

Enkla digitala verktyg

YESbox erbjuder enkla, digitala verktyg med syftet att nå mål via fokuserade medarbetare. Våra verktyg används för medarbetarsamtal, kompetensutveckling, kontinuerliga medarbetarundersökningar och drivkraftsanalyser. Behöver ni utveckla kulturen eller bara en grupp och vill nå nya resultat? Vi står redo att stödja er i utvecklingen av dialogen och uppföljningen för att nå resultat.  

Testa verktygen

 

Effektiv diagnos oftare

Med hjälp av ny teknik, kunskap och forskning om beteenden, samt vår erfarenhet kan vi erbjuda prisvärda verktyg.  Vi brinner för den nya kunskapen och att fler kan skapa nytt och anamma det vi nu vet om oss människor. Mät och möts oftare så skapas nya samarbeten när ni bygger organisationer som presterar och samtidigt mår bra. Priset är rimligt och beräknas  /medarbetare/ modul och år.

Berätta vad det kostar!

 

Forskningsbaserat

Det har kommit fram mycket ny spännande kunskap om vår hjärna, våra beteenden och våra känslor, de senaste 15 åren. Hur skapar ni lönsamma företag med hjälp av människor på lång sikt? Dags att ta tillvara allas talang, sätta tydliga mål och gränser?  Vill du träffas, diskutera och höra mer hur vi tänker? Ta en fika med oss eller signa upp dig för vårt nyhetsbrev!

Fika med oss!

 
 
 
 
 
 

Modern medarbetarundersökning

Vi mäter hur organisationen eller laget mår. Istället för att ställa många frågor mäter vi de viktigaste faktorerna och fokuserar på aktivitet och diskussion. Alla får svar direkt och kan snabbt vidta åtgärder för att öka prestation och produktivitet. 

Värdefulla medarbetarsamtal

Chefer får verktyg att förstå vad som är viktigt på riktigt för sina medarbetare och vad som driver dem. Samtalen blir tydligare och kommunikationen rakare där samarbeten gör att ni kan komma åt fler  förmågor. Arbeta med kompetenser, styrkor och individuella utvecklingssplaner så att era talanger når mål och skapar lönsamhet.

Employer branding handlar om att både rekrytera, behålla och utveckla rätt medarbetare. I dialogen får du svaren.

Agera och nå målen

I individuella utvecklingsplaner eller grupphandlingsplaner är det möjligt att tydligt se vad som skall göras och prioriteras för olika grupper eller medarbetare. När alla medarbetare har tydligare handlingsplaner som tar hänsyn till drivkrafter och styrkor, blir vägen till målen enklare.

 
 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close