Att mäta handlar om att förstå och agera på det viktiga.
Engagemang har hög korrelation med lönsamhet.

YESbox Talent arbetar med pulsmätningen formbarometern, drivkrafter och samtalsverktyg. Vi använder digitala verktyg som skapar aktiviteter för engagemang, samarbete och utveckling.

 
 
 

Snabb diagnos

Vi mäter hur organisationen eller laget mår. Du får svar direkt och kan snabbt vidta åtgärder för att öka prestation och produktivitet.

Värdefulla samtal

Chefer får verktyg att förstå sina medarbetare på ett djupare plan och se vad som driver dem, vilket gör att hen bättre kan förstå hur man ska använda medarbetarens förmågor.

Mät rätt saker

Istället för att mäta brett och få svårt att hantera informationsmängden, mäter vi de faktorer som har betydelse för optimal prestation och välmående. Du ser tydligt var du behöver gå in och förändra!

Hitta styrkan

Utifrån rollens kompetensprofil hittar du medarbetarens styrkor och kan använda dem bättre för att nå målen.

Mät ofta

Genom att mäta färre områden oftare, kan du ständigt ta tempen på organisationen och direkt se effekten av insatta åtgärder.

Nå målen

När alla medarbetare har tydligare handlingsplaner som tar hänsyn till deras drivkrafter och styrkor, blir vägen till målet enklare.

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it is stupid!

ALBERT EINSTEIN

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close